Danh sách lớp học/thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 18/03/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GĐ&ĐT TAI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 04/02/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 28/01/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 17/12/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GĐ&ĐT NGÀY 12/11/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CEFR HỘI ĐỒNG THI 05/11/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CEFR HỘI ĐỒNG THI 22/10/2017

DANH DÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 24/9/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1 - CEFR NGÀY THI 10/5/2015

« | 1 | 2 | 3 | »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top