CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc 

ThS. Đinh Thị Lan Hương - Giám đốc

Quản lý chung:

- Chiến lược phát triển

- Kế hoạch hoạt động

- Quản lý chất lượng

Phụ trách:

- Tài chính

- Kinh doanh

- Tuyển sinh

- Tổ chức lớp & hội đồng thi

- Nhân sự

- Sự kiện

Môn học giảng dạy:

- Tiếng Anh Chuyên ngành: Ngân hàng – Tài chính,

Quản trị Kinh doanh Quốc tế

- Tiếng Anh Giao tiếp Kinh doanh

- Tiếng Anh Thực hành Tổng hợp

Lý lịch khoa học Giảng Viên

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Thục Anh - Phó Giám đốc

Phụ trách:

- Học thuật

- Hành chính

- Hồ sơ hội đồng thi

- Marketing & Truyền thông

- Đào tạo giáo viên

- Nghiên cứu KH

Môn học giảng dạy:

- Tiếng Anh Chuyên ngành: Ngân hàng – Tài chính, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị học

- Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế

- Tiếng Anh Thực hành Tổng hợp

- Tiếng Anh Giao tiếp Kinh doanh

Lý lịch Khoa học Giảng Viên

Cán bộ Văn phòng

 

CN. Đỗ Công Giang

Công việc thực hiện:

- Tuyển sinh

- Marketing

- Quản lý lớp học

- Soạn thảo văn bản

- Quản lý thư viện

- Quản lý trang Web, Fanpage & Facebook

 

CN. Mã Hương Giang

Công việc thực hiện:

- Tuyển sinh

- Thủ quỹ

- Quản lý phôi chứng chỉ, thẻ học, thẻ thi

- Quản lý phần mềm tư liệu CN. Tống Thị Ngân

Công việc thực hiện:

- Tuyển sinh

- Quản lý lớp học

- Văn thư

 

 

  • Đội ngũ cộng tác viên - Công việc thực hiện:
  • Kế toán - Tài chính
  • Marketing & Truyền thông
  • Tuyển sinh
  • Quản lý lớp họcChia sẽ tới:
Top