Kết quả kiểm tra/thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 03/06/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/05/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 06/05/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 22/04/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B CỦA BỘ GD&ĐT NGÀY THI 21/04/2018

DANH DÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GD&ĐT NGÀY THI 25/03/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 18/03/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GĐ&ĐT TAI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 04/02/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 28/01/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 30/12/2017

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top