Kết quả kiểm tra/thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 24/02/2019

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 20/01/2019

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 23/12/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ A, B, C CỦA BỘ GD&ĐT NGÀY THI 23/12/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 11/11/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 28/10/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI SÁNG NGÀY 14/10/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI CHIỀU NGÀY 14/10/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 23/09/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 26/08/2018

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top