Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

Điện thoại: (024) 3869.1068/3869.9389 - DĐ: 01232141185

Email: trungtamnnkt.neu@gmail.com - ttnnkt@neu.edu.vn

 

Chia sẽ tới:
Top