THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC IELTS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Atlantic Five-Star English trân trọng giới thiệu và thực hiện chương trình Atlatic IELTS University – NEU dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Quốc (ĐHKTQD).

Chia sẽ tới:
Top